fbpx

מאושרים ע"י משרד הבריאות

קורס החייאת ילדים ותינוקות

מטרת הקורס

הקניית ידע פרקטי ומיומנות מצילת חיים אשר חובה לדעת ולבצע במתן טיפול חירום עד הגעת צוותים רפואיים מתקדמים. 

רשימת ציוד מתכלה
רשימת ציוד מתכלה

נושאים נלמדים

- יסודות מבנה הגוף + הכרת מערכות
- החייאת מבוגר בסיס + שלבי ההחייאה והדגמה
- החייאת ילדים ותינוקות
- שימוש בדפיברילטור
- סילוק גוף זר
- מצבי חירום נוספים עילפון, פרכוסים, ועוד

כמו כן בסוף ההדרכה יש זמן לא מוגבל לשאלות!
שימו לב שההדרכה ממוקדת בעיקר לילדים ותינוקות.
בסוף ההדרכה כלל המשתפים מקבלים תעודה בתוקף על פי כלל הנחיות משרד הבריאות.
אורך ההדרכה כ3 שעות..

הזמנת קורס עבורכם:

דילוג לתוכן